Coronatijd

image
Posted On:12.07.2023

Door de coronacrisis kunnen we als Achterom voorlopig nog niet optreden.
Ook het samen oefenen schiet er bij in. Voorzichtigheid leidt ons.
Wel zoeken we andere wegen om nieuwe muziek te maken en te laten horen en zien. Langs de digitale snelweg musiceren we en vullen elkaar aan. Tot er een nieuw nummer ontstaan is.
Voor de opening van de tentoonstelling in Museum Kennemerland over ’75 Jaar Vrijheid: vrijheid en onvrijheid’, die alsnog vanaf 20 juni 2020 te zien zal zijn, zullen we een korte beeld-rapportage maken. Met muziek, liederen en verhalen. En dat kan dan als opening gezien worden.
Ook voor Een Luchtig Slot in augustus dit jaar in de Slotkapel van Egmond aan den Hoef zoeken we een manier om iets van ons te laten horen en zien, zonder dat de slotkapel massaal gevuld wordt.