Voorbij de grenzen….

Voorbij de grenzen….

Zondag 7 juni zouden we ’s middags nog een keer het programma ‘Voorbij de grenzen….’ spelen. In de Oude Keuken in Bakkum. Een uur met liederen, gedichten en muziek waar we op verschillende manieren met elkaar over de grenzen kijken.
Maar door de Coronacrisis kan dat helaas niet doorgaan!!

Grenzen, je hebt ze in soorten:
hekken, muren, rivieren, kloven, zeeën…..
Ze brengen fysiek scheiding aan tussen hier en daar,
vaak op zo’n manier dat er geen doorkomen aan is.

Grenzen, je hebt ze ook in je hoofd.
Ook daar brengen ze scheiding aan
en ook daar zijn ze soms niet om door te komen.

Tenzij…..
je ermee speelt:
in muziek, in poëzie, als een vogel.

Want: de gedachten zijn vrij!

De grenzen van het leven: we spelen ermee, staan erbij stil en gaan er voorbij.

  • Gaat helaas niet door vanwege de coronacrisis!